Boulevard TMS

Med vår TMS produkt Boulverad kan du som handlare ta kontrollen över dina betalterminaler, genom enkel hantering styr du själv upplägg, borttag och ändringar av din terminalstock och inställningar i terminalerna.

Boulverad TMS stödjer multipla inlösare för att säkerställa att du som handlare har friheten att välja den inlösare som passar din verksamhet bäst.

För utökad enkelhet finns Boulevard TMS som privat molntjänst och som tillägg kan Esplanad ta full ansvar för hantering av Era betalterminaler.

Arktiektur

Boulverad TMS är modulärt uppbyggt vilket skapar en flexibilitet Terminal Management System för att stödja de olika standarder som finns på marknaden gällande parameterladdning i betalterminaler.

Applikationslager

 • 1. Affärslogik

  Centralt i Boulevard är den affärslogik som krävs för hantering av betalterminaler. Hantering av integration mot externa system, ex egen payment switch, görs via affärslogikens APIer.

 • 2. Presentationslager

  Komplexiteten med att konfigurera betalterminaler är borttagen genom vårt enkla interface mot Era användare.

 • 3. Parameter Server

  Parameterservern säkerställer korrekt nerladdning av parametrar från inlösare samt skapande av parameter till Era terminaler. Stöd finns för bl.a. Svenska PPL (Parameter och Program Laddning) standarden samt möjlighet till leverantörsunika överföringar.

 • 4. Databas

  Ett centralt data lager knyter samma de olika komponenterna i TMS systemet.

 • 5. Säkerhet

  Boulevard TMS är integrerat med HSM för verifiering och signering av parameterladdningsobjekt, säkerställande att terminaler endast laddas med godkända konfigurationer.