Skräddarsydda IT-lösningar

Esplanad har sedan det bildades hjälpt våra kunder att skapa skräddarsydda IT-lösningar där kraven på tillgänglighet och riktighet varit höga. Vi kan ansvara för hela kedjan från kravfångst till driftsättning i utvecklingsprojekt, utöver detta kan vi ta ett löpande ansvar för applikationsunderhåll samt drift.

Vi lägger stor vikt i att förstå våra kunders verksamhet och behov för att säkerställa att slutresultatet är en produkt som stödjer och stärker kundens verksamhet.

 • Kravfångst

  Genom en grundlig kravfångst säkerställer vi att utveckling sker i enlighet med våra kunders behov och önskemål. Esplanad kan arbeta både med agil och vattenfallsmetod i utvecklingsprojekt. I agila projekt avtalar vi övergripande funktionella mål innan projektstart, i vattenfallsprojekt genomförs en fullständig kravgenomlysning innan projektstart.

 • Utveckling

  All utveckling sker med Esplanads metoder och system för att säkerställa kvalitet. Med hjälp av continious integration säkerställer vi att vi alltid har uppdaterade testmiljöer. Detta görs genom automatiserade rutiner för att bygga testmiljöer som inkluderar standardiserade automatiska tester.

 • Tester

  Utöver automatiska tester säkerställer Esplanads test team att manuella tester utförs för att säkerställa att den produkt som levereras till drift har genomgått omfattande tester för att söka efter buggar samt avvikelser från kravspecifikationer.

 • Överlämnande

  Vid färdigställd utveckling och test överlämnas en färdig, paketerad och dokumenterad, produkt till drift genom gemensamma överlämningsmöten för att säkerställa att mottagande part får information och kunskap som behövs för en stabil drift av produkten. Esplanad kan även delta i driftsättning av produkten.