Log Management

Våra lösningar inom logghantering är skapade utifrån våra erfarenheter inom log management, enkelhet har varit vår ledord när vi har tagit fram logghanteringslösningen.

Lösningen hanterar stora mängder loggdata på ett strukturerat sätt för att skapa enkelhet och snabbhet i uppföljning och sökning i loggdata.

Våra tjänster och metoder gör att Ni snabbt kommer igång med logghantering oavsett om ni väljer lösning i egen infrastruktur eller i Esplanads privata moln.

Fördelar

En centraliserad logghantering ger fördelar både vad gäller daglig operations men även gällande informationssäkerhet och compliance.

Informationssäkerhet

En grundsten i informationssäkerhet är riktighet i loggar, lagring av loggar på separat central loggserver ökar möjligheten att spåra vad som hänt vid ett intrång. En central lagring av loggar ger också ökad möjlighet till proaktiv kontroll.

 • Proaktiva kontroller

  Automatisk genomgång av loggdata för identifikation av mönster som indikerar på onormalt användande av Er IT miljö skapar möjlighet att upptäcka och stoppa intrång i ett tidigt skede innan de har skadat er verksamhet

 • Rapporter

  Lösningens rapporter skapar en förståelse för viktiga händelser gällande IT säkerhet för alla nivåer i företaget, rapporterna är skapade för att ge en snabb överblick av nuläget samt ge möjlighet för ytterligare detaljering. Lösningen levereras med standardiserade rapporter för hantering av de vanligaste IT systemen, extra rapporter kan skapas i systemet.

 • Kombinerade vyer

  Samkörning av loggar från fler system med filtrering skapar kombinerade vyer där relevant logg data från fler system presenteras för att skapa en helhetsbild av en händelse, detta medför att ansvarig utredare lägger tid på analyser istället för insamling av data.

Operations

Vid fel och avbrott i IT miljön är det viktigt att snabbt kunna lokalisera felet, genom att centralisera loggar till en punkt skapas möjlighet att snabbt och enkelt lokalisera felkällor. Central logghantering bidrar till en ökad tillgänglighet rätt använt.

 • Överblick

  Centralisering av loggdata kombinerat med lösningens filtreringsfunktioner och vyer skapar en överblick av all loggdata där operations enkelt kan identifiera avvikelser och fel och därmed vara proaktiva.

 • Trendinformation

  Sammanställning av trender gällande typ och mängder av loggdata skapar en snabb kontroll av IT miljöns nuvarande status, genom möjligheten i lösningen att spara stora mängder loggdata kan lagringstiden utökas och historiskt loggdata kan vara stöd i felsökning.

 • Larm

  Uppsättning av standardiserade sökningar med alarm ger en kontinuerlig kontroll av IT miljön utan att binda upp personal för aktiva kontroller. Lösningen kontrollerar kontinuerligt igenom inkommet loggdata utifrån förinställda, konfigurerbara, begrepp och skapar vid behov larm för vidare manuell hantering av informationen.